spacer
Unimalt OJR 12 Unimalt OJR 12

Popis
Unimalt OJR 12 je vápenocementová suchá maltová směs pro vnitřní i vnější jádrové omítky pro ruční zpracování. Na tuto omítku lze nanášet kromě štukových i šlechtěné a syntetické omítky. Maltová směs OJR 12 je vhodná i jako podklad pro keramické obklady. Není vhodná pro použití na vlhké (špatně zaizolované) zdivo, kde je nutno použít sanační omítky a případně jiná řešení.

Balení
Balený v 40 kg papírových pytlích s ochrannou fólií proti vlhkosti. Na paletě 1,4 t.

Unimalt ZMR 11 Unimalt ZMR 11

Popis
Jedná se o zdicí cementovou maltovou směs, která je určena pro zdění zdiva z cihlových tvárnic, keramických, pórobetonových a betonových bloků, vápenopískových cihel a dalších druhů stavebních materiálů. Maltu lze použít na vnitřní i vnější nosné i nenosné zdivo. Malta je díky nízkému obsahu chloridů vhodná i pro armované zdivo. Není vhodná pro zdění skleněných bloků.

Balení
Balený v 40 kg papírových pytlích s ochrannou fólií proti vlhkosti. Na paletě 1,4 t.

Unimalt BP 16 Unimalt BP 16

Popis
Jedná se o směs kameniva se zrnitostí 0-4 mm, cementu a dalších přísad, která je vhodná k provedení cementové mazaniny v tloušťce od 10 do 50 mm. Unimalt BP 16 je vhodný pro zhotovení vnitřních sdružených a plovoucích pochůzných potěrů. Používá se jako podkladní vrstva pod finální povrch podlahy nebo jako konečná úprava povrchů podlah. Unimalt BP 16 je možné použít pro zdění tam, kde se vyžaduje vyšší pevnost zdící malty.

Balení
Balený v 40 kg papírových pytlích s ochrannou fólií proti vlhkosti. Na paletě 1,4 t.

Salith MHF PII Salith MHF PII - Vápenocementová jednovrstvá štuková omítka

Popis
Pro vytváření vnitřní jednovrstvé omítky na přesné zdivo (YTONG), panely a beton, do tloušťky 5 mm. Dále jako vnitřní a vnější štuková vrstva na jádrové omítky. Nanáší se strojně i ručně.

Balení
Balený v 35 kg papírových pytlích s ochrannou fólií proti vlhkosti. Na paletě 1,225 t.

Salith ZT Salith ZT - Zdící a spárovací malta pro lícové zdivo, cementová jádrová omítka soklová

Popis
Zdící a současně spárovací malta pro lícové zdivo. Pro vytváření vnitřní a vnější jádrové omítky u stěn, kde je požadovaná vyšší pevnost. Vyspravení venkovních stěn sklepů a soklů. Jako podklad pro izolaci proti vodě, lepení obkladů, kabřince, pro zdění silně namáhaného zdiva.

Balení
Balený v 40 kg papírových pytlích s ochrannou fólií proti vlhkosti. Na paletě 1,2 t.

alt Salith SAN - Sanační omítka

Popis
Sanační omítka je porézní a hydrofobní, určená k sanaci ploch se vzlínající vlhkostí zdiva nebo ploch, které byly promočeny při záplavách či poruchách a následném zatečení vody. Odvlhčením, zadržením solí a ochranou před vnější vlhkostí nadále nedochází k rozrušení povrchu omítky. Používá se jako jádrová se zrnitostí 1,2 mm, je možno ji i zafilcovat, nebo nanést dodatečně sanační štuk. Nanáší se ručně nebo strojně.

Balení
Balený v 35 kg papírových pytlích s ochrannou fólií proti vlhkosti. Na paletě 1,225 t.

Salith F-SAN Salith F-SAN - Sanační štuková omítka

Popis
Pro vytváření vnitřní a vnější štukové vrstvy v tloušťce do 2 mm na sanační omítky. Nanáší se pouze ručně.

Balení
Balený v 35 kg papírových pytlích s ochrannou fólií proti vlhkosti. Na paletě 1,225 t.


Copyright © 2008 - 2011 stavebniny Vítonice