spacer
Lepenka R13 Lepenka R13 (térový papír)

Popis
Asfaltové pásy DEK R13 je hydroizolace z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože a impregnovaný asfaltem. Používá se do vnitřních prostor jako oddělení tepeplné izolace a betonu.

Balení
V balíku 20 m2.

Hydroizolace V60 S35 Hydroizolace V60 S35

Popis
Hydroizolace V60 S35 je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (min. 60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Izolace je určená do povlakových hydroizolací spodní stavby a střech, kde je pás používán jako podkladní pás hydroizolace z více asfaltových pásů nebo jako parozábrana a pojistná hydroizolace, příp. jako jejich součást.

Balení
V balíku 10 m2.

Hydroizolace R 330 SH Hydroizolace R 330 SH (pískovaná lepenka)

Popis
Separační pískovaná lepenka z oxidovaného asfaltu používaná jako podkladní pás a pomocná hydroizolace.

Balení
V balíku 10 m2.

Lepenka proti radonu S 35 AL Lepenka proti radonu S 35 AL

Popis
Pás je určen pro izolace spodních částí budov proti zemní vlhkosti a jako protiradonová bariéra.Ve střešních pláštích pak jako parozábrana, přičemž může současně plnit i funkci pojistné hydroizolační vrstvy.

Balení
V balíku 10 m2.

Tlaková izolace G 200 S 40 Tlaková izolace G 200 S 40

Popis
Sklobit 40 mineral je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (min. 200 g/m2). Na horním líci je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním líci je opatřen separační PE fólií. Používá se jako tlaková izolace teras, balkónů a bazénů.

Balení
V balíku 10 m2.

Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP

Popis
Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Roztok je určený pro penetrační nátěry betonových a ocelových podkladů, plechových a lepenkových krytin, eternitů, základových pásů, základů, podzemních částí stavby aj. Podklad pod tepelně svařitelné pásy všech druhů. Jako samostatnou protivlhkostní izolaci lehkého typu.

Balení
Balení 4,5 a 9 kg.

Nopová fólie Nopová fólie

Popis
Izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkci. Pružné profilované membrány využívají nejnovější technologie vzduchové mezery a kromě vytváření účinné bariéry mezi budovou a vlhkostí umožňují i účinné rozptylování tlaku páry a podzemní vody po celém povrchu. Použitelná i jako izolace proti pronikání radonu z podloží do stavby pro střední až vysoký radonový index. Vyrábí se ve výškách 0,5, 1, 1,5, 2 a 2,5 m.

Balení
V balíku 20 m.


Copyright © 2008 - 2011 stavebniny Vítonice