spacer
Kanalizační roury Kanalizační roury

Popis
KG-Systém (PVC)® je založen na bázi neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Výsledkem jsou kanalizační trubky a tvarovky s dokonale hladkou vnitřní stěnou, odolnou proti abrazi, houževnatou vnější vrstvou, která odolává všem materiálům, běžně používaným pro obsyp potrubí a pružným jádrem, schopným odolávat zemním i kolovým tlakům. Vzhledem k nízké hmotnosti systému je zajištěna snadná manipulace. Spojování trubek je velmi jednoduché vzhledem k hrdlu s těsnícím elementem. Samotných spojů je méně než tomu bylo u dřívějších prvků z těžkých materiálů. Vyrábí se v průměrech 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 a 500 mm a délkách 0,5, 1, 2, 3 a 5 m.

Kanalizační doplňky Kanalizační doplňky

Popis
Ke všem průměrům dodáváme kompletní sortiment doplňků jako jsou:
- Kolena 15°, 30°, 45°, 67,5° a 90°
- Odbočky 45° a 90°
- Redukce
Drenážní hadice Drenážní hadice

Popis
Drenážní systémy nacházejí uplatnění ve všech hospodářských a stavebních oblastech, kde je rozhodující regulace vodních poměrů, snížení hladiny podzemních vod a odvedení přebytku přitékajících vod. Jsou vhodné také k zasakování vody do terénu (přepady septiků, dešťová voda po odvedení od budov). Lze je použít rovněž jako odsávací potrubí protiradonové ochrany budov. Vyrábí se v průměrech 50, 65, 80, 100, 125 a 160 mm.

Balení
V balíku 50 m.


Copyright © 2008 - 2011 stavebniny Vítonice